Rom 8:26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

 

 

 

álles wat ek sien, alles wat U wys

spel liefde:

die letters, woorde uit U liefdesalfabet

met kwashale delikaat, meesterlik voltooi

uit U liefdespalet . . .

dit alles vervul my met verwondering . . .

ek sal U nooit hier kenbaar kan ken

maar dit is genoeg

hiermee wil ek bloot

my kinder-kleine liefde te kenne gee

o Gees, skommel asseblief my

kromme groepies alfabet

tot ‘n aanneemlike gebed

wat later piek

na waar U alles snoer

sodat nie ek bid

maar Ek …