If you change the way you look at things, the things you look at change – Wayne Dyer

Hierdie week het ek voortgegaan met die boom-mens-kyk oefening. Ek het eers elke dag opnuut bewus geraak van die besondere, unieke skoonheid van elke boom. Daar is juis nou soveel bome getooi in hul veelkleurige herfsgewaad.

IMG_3262

Met die oordrag van hierdie kyk na mense, was daar tog vordering, ek het meer nuuskierig na mense gekyk, regtig gekyk . . . Soms het ek ook gewonder aan watter boom ‘n spesifieke mens my laat dink. Op ‘n vreemde, misterieuse manier raak my wêreld al hoe mooier . . .

Ek het weer by my boomvriende gaan kuier en so wraggies, toe het dié een boom ‘n gesig . . .

IMG_3207

Sy mondjie is skoon oop van verbasing, dalk omdat hy nie kan glo dat ons so anders na mense as na bome kyk nie. Dalk is hy skoon hartseer ook, kyk hoe kyk sy ogies so af na sy neus . . .

Ek weet ek sal hom nie kan laat glimlag nie, maar ten minste kan ek probeer om ‘n glimlag op my medemens se gesig te bring, deur met ‘n glimlag op my gesig na hul te kyk!

Gebed: Here, help my asseblief om aan die einde van elke dag  saam met die wyse Salomo te kan sê: “Ek het my verlustig in die wêreld wat Hy gemaak het, die mense was vir my ‘n vreugde. – Spr 8:31. 

Gen 1:31a Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.

Iemand het ‘n rukkie gelede vir my ‘n papier gegee met ‘n paar wyse woorde van Ram Dass daarop. Die boodskap daarin was hoe verskillend ons na bome en na mense kyk.

Dit het ‘n saadjie in my gesaai . . . Ek het ‘n paar bome van naderby gaan bekyk:

IMG_3103

IMG_3129

IMG_3287

Sou ek die volgende kommentare oor die bome hierbo lewer?

“Sjoe, jy is darem so bleek, vol vlekke, boonop ‘n hemelbesem…”

“Jy groei darem vreeslik skeef.”

“Jy is darem so oordadig bont aangetrek vandag!”

Sou ek so gedink het? Ek glo nie, dis eintlik bietjie absurd om so te reageer. . .

Toe ek na die bome gekyk het, by hulle stilgestaan het, het ek elkeen se eiesoortige skoonheid, uniekheid waardeer. Elke boom het ek geniet net soos dit is. Ek het dadelik besef dat wanneer ek na mense kyk, ek heeltemal anders kyk, dikwels krities en veroordelend.

Tog lees ons dat God bome, mense, álles goed gemaak het.

Toe oefen ek die afgelope week die boom-mens-kyk in. Dit was ‘n ongelooflike ervaring! Weet jy hoe interessant dit is om op hierdie manier na mense te kyk?! Om bloot mense te aanvaar net soos wat hulle is en hulle uniekheid, eiesoortige skoonheid raak te sien en te waardeer.

Gebed: Here, ek bely dat ek baie keer na die kroon van U skepping kyk met ‘n kritiese oog, terwyl U woord sê dat U alles baie goed gemaak het. Laat my in liefde gewortel en gegrondves leef, dat ek met U liefdesoë kyk na al die wonderlike verskeidenheid mense in die lewenswoud. Herinner my aan U woord wat sê dat ons almal van U afstam. Ek glo ek sal dan iets begin ervaar van Paulus se woorde in Romeine 15:7 – Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.

Handelinge  2:1-4  Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

Toe ek onlangs hierdie gedeelte lees, plaas ek myself tussen die dissipels en in my verbeelding ervaar ek die gebeure saam met hulle. Saam beleef ek eers die wind en toe die vuur. . . God is onkeerbaar in sy vurige, verterende liefde en verlange!

Toe ek ‘n rukkie later buite loop,  sien ek dit raak: die wind wat nogal sterk waai.

IMG_2563

Toe begin ek die vuur oral raak te sien in die kleur van die herfsblare, selfs vuurtonge!

IMG_2761

IMG_2759

Gebed: Dankie Heer dat U ook met die alledaagse ons aan U geestelike waarhede herinner. Laat my asseblief U verlange, U grenslose liefde, wat so vúrig is, in elke herfskleur ervaar.  Ek begeer U, u vuurtong op my, ín my. Waai deur ons, Geeswind, sodat U vlam in ons vol passie sal brand en aansteeklik sal wees!

Vandag vier ons Hemelvaartdag. Handelinge 2:9-11 Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

IMG_2327

Dit moes darem ‘n asemrowende gesig vir die dissipels gewees het om Jesus te sien opgaan so saam met die wolk! Verder en hoër het Jesus voor hulle oë opgegaan en weggegaan totdat Hy seker net stippelgroot geraak en toe uit hul gesigveld verdwyn het. Toe is daar boonop die twee engele wat vir hulle vertel dat Jesus weer net so gaan terugkom.

Hulle was seker die hele dag in die wolke gewees . . . Dit word beskryf in Lukas 24 dat hulle met groot blydskap teruggegaan en God geprys het.

IMG_1966

Gebed: Dankie Here, dat ons vandag weet dat U wel weggegaan het, maar dat U belofte vervul is soos geskryf is in Joh 14:16 “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid”  en so het U teruggekom om nog nader te kom.