Joh 16:33 In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

‘n Jong student sterf onverwags, ‘n middeljarige vrou sterf skielik, ‘n jong Ma en haar ongebore baba sterf,  ‘n middeljarige man kry beroerte en sterf  ‘n paar dae later . . . Soveel mense word tot stilstand geruk deur dood, siekte, beproewing, trauma.

 

Ons voel soms so teen die aarde, stukkend, flenters, vol gate. . .

IMG_2406

Maar: Man van lyding wat pyn geken het, U lewe hier op aarde was ook vol gate. Maar U het net uitgehou, aangehou, met volle vertroue in die Vader, selfs al was U self ook later vol gate. . .

IMG_0823

Paulus skryf in 2 Kor 4:17 Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.

IMG_3047

 ‘n Heerlikheid, ‘n Heer-ligheid wag! Immanuel-God, wys asseblief vir ons U vensters, al is ons flenters, vol gate . . . Ek glo dat Paulus ook deur hierdie venster gekyk het toe hy die Here hoor sê het:  “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” (2 Kor 12: 9)

Skoenlapper

 

Wolke is darem fassinerend! Dit bly nog altyd vir my ‘n vreugde om na wolke te kyk.

In die Woord is daar soveel verwysing na wolke. . .

IMG_3012

Job 37:16 Weet jy hoe die wolke sweef? Dit is die wonderlike werk van Hom wie se kennis volmaak is.

IMG_2327

 Ps 36:6 Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke,

IMG_8795

 Ps 57: 11 want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke!

 Ps 68:5 Sing ‘n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak ‘n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is.

IMG_8817

 Ps 68: 35 Erken dat God magtig is! Hy heers oor Israel, Hy het mag oor die wolke!

 Ps 78: 14 Bedags het Hy hulle met ‘n wolk gelei, snags met die lig van ‘n vuur.

IMG_8761

IMG_3795

Ps 99:7 In ‘n wolkkolom het God met hulle gepraat, en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat Hy hulle gegee het.

Ps 104:3b U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind,

Ps 147:8 Hy oordek die hemel met wolke, Hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit.

 Luk 9:34,35 Terwyl hy nog praat, kom daar ‘n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die dissipels bang geword. Daar kom toe ‘n stem uit die wolk wat sê: “Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom.”

Matt 24:30 “Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.

IMG_3791

 Matt 26:64 Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle:   “Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.” 

IMG_2351

Markus 13: 26,27 “Dan sal die mense die Seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en majesteit. En dan sal Hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die vier windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant.”

IMG_5964

 Handelinge 1: 9-11 Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

IMG_3466

 Openbaring 1:7,8 Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! “Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

As ek hierdie lees, dan ervaar ek wolke as simbole van onder andere:  Sy almag, wonderlike werke, voorsienigheid, volmaaktheid, nabyheid, sorg, trou, teenwoordigheid, hulp, misterie, belofte van sy wederkoms en bowenal sy liefde!

IMG_4063

Hy, wat die wolke as rytuig gebruik, gaan ons eendag op die wolke ontmoet:

1 Tess 4:16-18 Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.

Dit is genoeg om elke dag my kop op te lig, dit gee my moed dat ons so gaan ontmoet. Met my voete op die aarde, slaan ek my oë op na sy wolke. . .

Hy gaan ons op wolke kom haal en daarom mag ons in die wolke wees omdat ons eendag op die wolke gaan wees! Wat ‘n reis!

Luk 7:35 Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”

Soms voel die lewe vir ons so onverstaanbaar, so asof daar net te veel donker, verlies en seerkry is, so asof ons bloei . . .

Deur na hierdie amandelbloeisels te kyk, het ek iets groters beleef. . .

In die donker het hierdie nuwe lewe stil en stadig begin ontvou en het later tot bloeisels deurgebreek. Word ons dalk uitgenooi om kinderlik en blindelings te bly glo dat Hy besig is met ons en dat ons sy prosesse en sy tyd moet vertrou? Moet ons bloot net in die onsekerheid van die donker geduldig bly wag vir die nuwe lewe wat stadig besig om te ontvou? In Jes 30:15 lees ons: Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.  Sjoe, dit kan so moeilik wees. Dis so maklik om te kla en in selfbejammering en hooploosheid te verval.

Ons sou dit so graag anders wou hê, maar op hierdie aarde word ons nie gevrywaar van pyn en seerkry nie. Jesus het egter vir ons so duidelik kom wys hoe nuwe lewe uit die donkerste plekke verrys.

IMG_7541

Amandelbloeisels 3

Here, help ons asseblief om vas te hou aan die wete dat U alles in U hand hou, dat U in beheer is van elke seisoen in ons lewe én saam met ons daardeur gaan. Mag ons gedurig aan U beloftes herinner word: Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” (Hebr 13:5, Deut 31:6, Jos 1:5) en Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! (Jer 29:11) 

Dan sal ons bloeiseisoene uit ‘n ander perspektief beleef.

Bloeiseisoen

bloei blomme
bloei, bloei
voor bloei, bloei
voor groei, bloei

Psalm 74:17 U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het; somer en winter is die werk van u hand.

Die eerste woorde van ‘n ou volksliedjie, “dis heerlike lente, die winter’s verby”, kom in my op toe ek hierdie nuwe, nuutgebore skoonhede sien. Alhoewel daar ‘n yskoue windjie om my waai, het hierdie asemrowende amandelbloeisels hul boodskap baie duidelik in blommetaal gebring. Hulle is die eerste bome wat hul lentegewaad vertoon en so die nuwe lente aankondig, asof hul sê: kyk, sien, hier is die nuwe seisoen, hier is die bewys daarvan!

Hoop jy geniet hulle net soveel as wat ek dit geniet om hulle na jou te bring.

 IMG_7536

Amandelbloeisels 1

Amandelbloeisels 2

IMG_7441

Littekens

die dor boom
het in die volheid van tyd
deurweek van die nuwe seisoen
in volle bloei gestaan . . .
nuwe lewe het deurgebreek, aangebreek

IMG_0645

Amandelbloeisels 3

Gebed: Dankie Here, dat ons kan glo: daar is altyd ‘n nuwe lente, ‘n nuwe lewe, wat na ‘n winter aanbreek, in die natuur en ook in ons lewens.