Efesiërs 4:10 Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul.

Op Oukersdag, toe ek in die kombuis besig was om alles gereed te kry vir die familie se koms op Kersdag, maak die geitjie sy verskyning op die vensterbank.

Die HAT beskryf ‘n geitjie soos volg: Lelike maar onskadelike akkedisagtige diertjie van die fam. Gekkonidae, wat gewoonlik snags bedrywig is en bedags wegkruip en waarvan ‘n sekere soort dikwels in geboue hou.

Hy het so stil bly sit en my as’t ware dopgehou. Ek het my lens gaan haal. . .

Daardie oë het my reg tussen my oë getref . . . Dit was sulke helder, volmaakte, onskuldige, weerlose ogies. Hy het lank so bly sit, so asof hy vir my iets wou sê.

Waarom het dit my so diep aangeraak? Iets roer binne my hart. . . Is dit miskien dat ek in daardie oë iets beleef het van Hom wat in die broosheid van ‘n baba na ons gekom het? Hy wat met sagte, liefdevolle en deernisvolle oë na ons gekyk het en op ‘n dag die hemeltroon verlaat het en by ons kom woon het? Dis juis nou hierdie tyd wat ons die heuglike gebeurtenis herdenk.

Joh 3:16 “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

As ‘n mens liefhet, wys dit mos in jou oë, dit kan nie anders nie. . .  Die oë word nie verniet die vensters van die siel genoem nie!

Hy was weer die volgende dag daar en ons het begin gesels. Hy sê: “Ek hoor jy gaan nou van my skryf op die blog. Laat ons bietjie vir hulle wys hoe groot ek is.” Ek sit die vuurhoutjie langs hom neer. Hy kom nader en sit sy koppie eers langsaan die vuurhoutjiekop en toe bo-op. “Nou kan jy jou storie gaan skryf”. Dankie, klein geitjie. Jy het vir my gewys dat enigiets mens kan leer, maak nie saak hoe klein of oënskynlik onbenullig dit mag voorkom nie en dat die buitengewone meestal versteek is in die gewone, die alledaagse. Dit kan egter net ontvang word wanneer mens stil, oop, ontvanklik en nie-veroordelend kyk. . . Dit wat dalk op die oog af lelik is, word dan onverklaarbaar mooi.

So, die HAT is verkeerd, jy is glad nie lelik nie en jy was in helder daglig by ons. Juis in hierdie tyd wat ons die koms van die Lig vier.

Gebed: Here, U vul alles met U teenwoordigheid, letterlik alles! Maak asseblief my oë oop om U in alles raak te sien.

Ps 119:18 Open my eyes so I can see what you show me of your miracle-wonders.

Dankie, liewe geitjie, dat jy nie weggekruip het nie, maar oë kom wys het. Uit die oog uit die hart geld beslis nie hier nie, inteendeel. . .

2 Thoughts on “Oë wat mens tot ander insigte bring . . .

  1. Zaai en Jannij on December 30, 2016 at 7:56 am said:

    Weet ook nie hoe die HAT hom as lelik kan beskryf nie. Vergelyking van sy onskuldige oë met die van Jesus is treffend.

  2. Ella Parsons on December 31, 2016 at 5:06 am said:

    Pragtige foto’s! Die geitjie is vir my net so spesiaal – altyd klein boodskappers van God. Baie dankie vir hierdie besonderse stuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation