Uit Joh 16:33 In die wêreld sal julle dit moeilik hê . . .

Pyn en swaarkry is ‘n moeilike deel van ons lewe op aarde, maar tog is daar min ander dinge juis soos pyn en swaarkry wat ons verbintenis aan Hom en mekaar hegter maak.

Wanneer iemand, waarvoor jy baie lief is, swaarkry, is daar iets heiligs wat na vore kom.  Dis asof daar iets van die groot Misterie in ons deurbreek op ‘n nuwer, dieper vlak.

Ons is so bewus van ons eie magteloosheid, nietigheid en breekbaarheid soos nooit tevore nie en dít maak ons oop om aangeraak te word, getrek te word na ‘n dieper verbinding en verhouding met Hom en met mekaar. . .

Pelgrims

weens sonde
het ons almal wonde
niemand is ongeskonde
tog raak ons so verbonde

Joh 16:33 Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

Ons is pelgrims op reis na ons ewige bestemming. Al kry ons hier soms swaar, is ons egter nooit alleen nie, omdat ons Here áltyd by ons is, te midde van swaarkry. Ons kan vashou aan die belofte in Ps 34:19 Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses. 

Sy nabyheid en vrede loop hand aan hand.

So hou Hy ons hand vir ewig in sy onverbreekbare band.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation