2 Kronieke 16:9a Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.

Dit was ‘n artikel in ‘n kettingwinkel se tydskrif wat my oog gevang het. . .

Om op te kyk is nie vir ons vreemd nie, want ons Here Jesus het ook gereeld opgekyk:

Uit Matt 14:19 Hy het vir al die mense gesê hulle moet op die gras gaan sit. Toe het Jesus die vyf brode en die twee visse geneem en Hy het opgekyk na die hemel. Hy het God geprys en dankie gesê vir die kos. 

Joh 11:41 Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het.

Soveel heiliges deur die eeue het ook opgekyk. Stefanus (Handelinge 7) het opgekyk na die hemel voordat hy gestenig is.

Die artikel haal navorsing aan wat bewys dat dit mens positief kan laat voel wanneer mens opkyk. Is dit omdat ons as Christene dan ten diepste ervaar dat ons burgers van die hemel is? In Psalm 42:7 lees ons “deep cries out to deep”.

Besef ons dan ook ten diepste dat ons Vader se oë altyd op ons gerig is?

Here, U is oral, U oë is oral op die aarde. U wil graag hê dat ons oogkontak moet hê.

Hebrews 12:2 Amplified Bible (AMP)  [looking away from all that will distract us and] focusing our eyes on Jesus, who is the Author and Perfecter of faith…

Hierdie pragtige woorde uit die lied van Alan Jackson herinner ‘n mens daaraan:

Turn you eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face;
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace.

Wanneer ons hierdie oogkontak behou, word ons sig herstel.

“The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God’s eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.” Meister Eckart

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation