Die pelgrimsreis na Rome en Assisi is agter die rug. Dis vir my moeilik om hierdie ervaring in woorde te vertaal, maar ek gaan tog probeer om dit met ‘n paar straaltjies sinne elke week hiernatoe te lei, van dít wat my bybly, wat steeds my hart week maak en my gebed is dat dit dieselfde vir jou sal doen.

Hieronder is ‘n gedig wat ‘n anonieme persoon oor Francis se lewe geskryf het:

Peace Prayer of Saint Francis

Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy.

O divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen.

(By https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-of-assisi/ is daar ‘n kort storie oor sy lewe.)

Ons is so dankbaar vir mense wat so geleef het en ons steeds inspireer. Francis het vir ons gewys wat één mens kon doen wat Jesus se voorbeeld nougeset nagevolg het, wat Hom bo alles liefgehad het.

Dit is geen wonder dat hierdie gebed al so dikwels getoonset is nie, dit is en sal altyd aanklank vind by mense wat op soek is na vrede wat begin in harte en wat lei na vrede op aarde.

Hieronder is twee mooi weergawes (met beeldmateriaal van Assisi in die eerste een).

Maak ons ook asseblief U instrumente, Heer, ons stem in om weer ingestem te word, want ons note raak so gou vals.

So gaan elkeen van ons se unieke melodie saam uitwaarts die wye ruimtes in om saam met dié van die engelekore te weerklink en die Vredevors die soete klanke glimlaggend geniet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation