Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

Francis van Assisi was ‘n man wat sy lewe neergelê het: ‘n koringkorrel wat gewillig in die grond geval het en gesterf het.

Dit was nie altyd vir hom maklik om hierdie pad van selfverloëning te stap nie.

Hoe was dit vir hom moontlik? Hy het Liefde in die oë gekyk en Sy stem gehoor. Sy lewe sou daarna nooit weer dieselfde wees nie. Hy het geweet dat niks sou hom uit hierdie heilige hande kon ruk nie, niks sou hom daarvan kon skei nie, al was die lewe vir hom soms hoe donker, hoe swaar. Hy het geweet dat die Een wat hom daartoe genooi het, self hierdie pad gestap het en is elke oomblik by Hom en of hy, wat Francis is, dit ervaar het of nie.

Francis het ‘n onverbreekbare band met sy Here gehad. Een van sy gebede was: “My God and my all!”

Sy lewe het ‘n ryke oes gelewer en tot vandag toe nog stroom pelgrims na Assisi, ‘n klein dorpie in Italië, waar Hy geleef het.

Francis inspireer ons om ook Liefde in die oë te kyk en gewillig te wees om ons lewens vir Hom neer te lê. Ons staan elke oomblik voor ‘n keuse of ons ja of nee daarop gaan antwoord.

Die pad van selfverloëning is nie maklik nie, maar dit is die pad na die ware lewe.

Uit die laaste reëls van “The Holy Longing” deur Johann W. Von Goethe word die ander pad beskryf:

And so long as you haven’t experienced this: to die and so to grow,
you are only a troubled guest on the dark earth.

Here, dankie vir voorbeelde van mense soos Francis wat ons vandag nog steeds inspireer om soos U te leef, wat vir ons kom wys het watter vrug U uit een koringkorrel kan voortbring. . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation