Later deur die dag het die oorblywende sneeu in wit lyne op die bergpieke gelê.

Die lyne herinner aan skryfpapier en 2 Kor 3:3Julle wys duidelik dat julle ‘n brief van Christus is. En Christus het vir ons gebruik om hierdie brief te skryf. Ons het nie die brief met ink geskryf nie. Nee, die Gees van God, God wat lewe, het dit geskryf. Hy het dit nie op plat klippe geskryf nie, maar op mense se harte.

Ons is u briefpapier, Here. Elke oggend wag daar ‘n skoon gelinieerde bladsy op ons harttafels waarop U ‘n brief wil skryf.

Hierdie grasvoël wat so vrolik sing laat my wonder of die lyne soms ‘n notebalk mag wees waarop U u musiekskrif wil skryf vir ‘n soet melodie. . .

Later die middag het die wolke amper soos ‘n vuur bo die berg gehang. Dit herinner aan die vuurkolom van U teenwoordigheid en ook aan U vurige liefde, U brandende hart vol liefde wat nie anders kan as om U liefde vir ons uit te druk nie. In Hosea 11:8 sê U “My liefde brand te sterk”.

Here, vergewe my asseblief wanneer ek so dikwels self my brief wil skryf, ek lê my pen neer sodat U skryf wat U wil. Ek kan in elk geval net krap. . . Help my asseblief, ek kan nie eens die pen sonder U hulp neerlê nie. Here, help ons om elke dag genoeg ruimte te skep en stil genoeg te sit sodat U u vurige liefdesbrief in U skone skrif op ons kan skryf.

U bruid is u lewende skryfpapier. Dankie, Drie-enige God, vir die onbeskryflike voorreg dat ons U liefdesbriewe, deel van u heilige skrif, hier mag wees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation