Lukas 2:13-14 Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

Hierdie week brand die tweede Adventkers.

Vrede blyk iets ontwykends in ons wêreld vandag te wees.

U, die Prins van Vrede, die Vredevors, se aankoms in ons wêreld is besing deur die engele.

U het hierdie vredeslied bly sing deur u lewe op aarde en U wil hê dat ons hierdie lied moet voortsing en daarmee saam aan U die eer bring.

Dis egter slegs wanneer U ons toevlug is en ons ons lewens geheel en al in U hande toevertrou, dat ons in die regte posisie is om U vrede te ontvang om dit te kan bring na ‘n wêreld wat smag na vrede. So kan ons as ‘n menigte vredemakers leef.

Steek asseblief opnuut U vredesvlam in ons gewillige harte aan sodat ons U vredeslig rustig en met onverstoorbaarheid aan ons wêreld bring.

Wees ons genadig dat ons vlamme sal bly brand totdat U nuwe dag, u ligkoninkryk, u vredesryk, aanbreek.

(Foto: Suzette Fischer. Baie dankie!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation