Hierdie week brand die pienk vreugdeskers op die Adventkrans. Dit is ‘n ligter kleur as die drie donkerpers kerse om die ligter boodskap van vreugde te simboliseer.

Matt 25:21 Kom in en deel in my vreugde!

Hand 2:28 U het my die paaie van die lewe geleer; u teenwoordigheid sal my met vreugde vul.

Rom 14:17 Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.

Egte vreugde is groot blydskap wat uit ‘n diep, onuitputlike Vreugdesbron binne ons kom.

Ons wêreld en sy gebeure het ‘n manier om die glimlag van ons gesig af te wil vee, maar niks kan die glimlag van ons harte afvee nie, selfs al wiggel daar ‘n traan oor ons wang. . . Diep, egte vreugde kan nie anders as om uit te mond in ‘n glimlag nie!

Die wêreld het nodig om hierdie standhoudende glimlagte te sien.

Soms kom ons vreugde tot uiting in ‘n bruisende vloei.

Ander kere word vreugde ervaar as ‘n rustige stroompie.

Dit bly altyd ‘n geskenk van Hom. Diepe dankbaarheid en vreugde loop saam.

Egte vreugde is nie ligsinnigheid nie, maar LIGhartigheid en LUGhartigheid (Geeswind) vanuit ‘n vreugdevolle Vaderhart gegee, Hy wat sy kinders oorlaai met die grootste geskenk: Homself!

Here, help ons asseblief om gedurende hierdie Adventtyd genoeg tyd by U stil te word om gevul te word.

C. S. Lewis het geskryf: “Joy is the serious business of heaven.” So, as ons nou al vreugde ervaar, ervaar ons alreeds hier hemel op aarde. Dan is die Koninkryk baie naby: Immanuel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation