Psalm 74:17 U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het; somer en winter is die werk van u hand.

Hierdie foto van dieselfde lyster is vier jaar later geneem, op 21 Desember 2015, waar sy op dieselfde muur staan.

Lyk my selfs lysters word ook grys. . .

When you really gaze at something, you bring it inside you. John O’Donohu

Hierdie foto ontlok soveel emosie binne mens. Dit is somer, tog het die grys agtergrond ‘n winteratmosfeer. Sy staan nou alleen op die muur (vergelyk dit met verlede week se foto).

We don’t see things as they are, we see them as we are. Anais Nin

M. Scott Peck se woorde uit sy boek The Road Less Travelled kom by my op: LIFE IS DIFFICULT. This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult – once we truly understand and accept it – then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.

Aanvaarding is vir my die sleutel wat die deur na ‘n groter lewe oopsluit; ‘n diep ja, vir wat ook al oor ons pad kom, omdat ons ‘n diep vertroue, anderkant rede het, want ons weet in Wie se hand ook hierdie seisoen is, maak nie saak wat gebeur nie. Daar is altyd ‘n groter plan, egter dikwels nog versteek vir ons, wat aan die werk is . . .

Dit laat my ook dink aan die Prediker se woorde:

Pred 3:1-11  Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd:  daar is ‘n tyd om gebore te word, ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant, ‘n tyd om plante uit te trek, ‘n tyd om ‘n lewe te neem, ‘n tyd om ‘n lewe te red, ‘n tyd om af te breek, ‘n tyd om te bou, ‘n tyd om te huil, ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te treur, ‘n tyd om van blydskap te dans,  ‘n tyd om klippe weg te gooi, ‘n tyd om hulle bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels, ‘n tyd om weg te bly van omhelsing af,  ‘n tyd om aan te skaf, ‘n tyd om te laat wegraak, ‘n tyd om te spaar, ‘n tyd om weg te gooi, ‘n tyd om te skeur, ‘n tyd om toe te werk, ‘n tyd om stil te bly, ‘n tyd om te praat, ‘n tyd om lief te hê, ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog, ‘n tyd vir vrede.  Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens ‘n taak gegee het om hom mee besig te hou.  God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ‘n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.

Dankie Heer, vir elke seisoen in ons lewens. U is altyd op pad saam met ons, elke oomblik van ons lewens. Help ons tydens elke seisoen om nog nader aan U te groei en versterk anderkant uit te kom. U wil ons verander om soos U te sien, om al meer soos U te word.

Ps 32:10b Maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.

Is dit nie juis wanneer ons totaal magteloos is dat ons onverklaarbaar wéét dat hierdie omvouende Vlerke so oneindiglik sterk, maar terselfdertyd ook so mateloos sag is nie?

(Indien julle dalk wonder hoe ek weet dat dit dieselfde lyster is, kyk baie fyn. . . Volgende week vertel ek meer.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation