Lukas 24:34 “Die Here het regtig opgestaan…

Hieronder is die Paaslied van die Oosters-Ortodokse kerk:

Hy wat die aarde teen die uitspansel gehang het,
het nog eergister aan die kruis gehang.

Hy wat die Koning van die engele is,
het nog eergister ‘n doringkroon gedra.

Hy wat die berge in wolke klee,
het nog eergister die kleed van spot gedra.

Die Bruidegom wat sy kerkbruid gaan kom haal,
was met spykers aan ‘n kruis genael.

Die Wonderseun van ‘n maagd,
is met ‘n spies deurboor.
Ons wat gister en eergister
u lyding beween het,

juig vandag oor U stralende opstanding!

Dankie Here, dat U wáárlik opgestaan het! Ons wéét, want u bevestig hierdie heerlike waarheid binne ons en die vonk(el) in die oë van U kinders getuig van hierdie wonder. . .

Here, help ons asseblief om elke dag diep aan U verbind te bly, sodat ons vanuit u opstandingskrag kan leef en so ‘n kragtige lig in ons wêreld te wees; U lig. . .

1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Dan sal ons ook soos U apostels in Handelinge 4:20 kan sê: “Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation