Hierdie paar roesfoto’s het ‘n kragtige boodskap. . .

‘n Naby kyk daarna bied ‘n herinnering daaraan dat hierdie aarde en sy verganklikheid nie die plek van ewige skatte is nie.

Jesus sê vir ons in Matt 6:19-21 (NLV) “Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaarmaak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Uit die ABA-vertaling:  “Dit moenie vir julle belangrik wees om mooi en duur goed bymekaar te maak hier op die aarde nie. Motte vreet dit en dit roes, diewe breek in by huise en steel dit. Dit is beter om vir julle goed bymekaar te maak in die hemel en om daar ryk te wees by God. Daar kan motte dit nie vreet nie en dit kan nie roes nie, en diewe kan nie daar inbreek en dit steel nie. Die dinge wat in die hemel by God is, moet vir jou die belangrikste wees. Dan sal jy net dink aan God wat in die hemel is.”

Miskien is dit nodig om onsself aan die einde van elke dag die vraag af te vra: watter ryk was vandag die invloedrykste in my lewe?

Ons hartsoë moet oop bly daarvoor, want dit vra ‘n ander soort sien.

Paulus beskryf dit so: 2 Cor 4:18 (TPT) because we don’t focus our attention on what is seen but on what is unseen. For what is seen is temporary, but the unseen realm is eternal.

Here, mag ons elke dag in ‘n roes van diep, blywende blydskap leef omdat ons weet dat ons deel is van U ewige koninkryk en ook omdat ons die ongelooflike voorreg hier op aarde het om getuies daarvan te wees deur ons lewens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation