Romeine 8:15-16 Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 

1 Johannes 3:1 Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook…

Matteus 7:9-11 “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Hý weet wat die beste vir ons is:

Abba en baba
nie ‘n abrakadabra
maar vas, veilig, kalm

 

Dankie, Vader, vir hierdie ongelooflike voorreg dat ons U kinders mag wees en dat ons altyd veilig in U hande is.  Ons wil hierdie wonderlikste waarheid elke dag opnuut ervaar en daaruit leef.

Dankie Here vir die seën van Godsmanne waardeur ons ‘n blik op u Vaderhart mag kry.

One Thought on “ABBA!

  1. Zaaiman Stander on June 17, 2018 at 6:18 am said:

    Die grootste en volmaakte Vader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation