Psalm 124

If it were not for You, O Beloved,
You who make all things new,
Fear and chaos would reign
in every heart; in You
will I trust forever

 

When doubt threatens to overwhelm
and separate me,
when anger makes me blind,
Then You, O Merciful One, are
ever-ready
to Awaken the holy, the sacred within me;
Then do your Living Streams of Grace enfold me.

Blessed are You, who are a very
Presence to us,
A comfort to troubled hearts!
Grant us the strength of eagle wings,
the courage to soar to new heights!
Break within us the bonds of fear
That we may live with love!

Our guidance comes from You,
O Counselor,
Blessed are You, O Giver of life!
Beloved of my heart!

Uit: Psalms for Praying, An Invitation to Wholeness.  Nan Merrill

‘n Vriendin stuur hierdie week vir my ‘n soortgelyke video op whatsapp:

Is dit nie ongelooflik nie?!

Ek kan myself net nie voorstel dat hulle vir mekaar kwetsende woorde sal kwetter of fluit nie! Sulke soete klanke kan mos sekerlik nie lelike of venynige boodskappe dra nie?

Sou dit nie wonderlik wees as ons elkeen voordat ons ‘n woord of sin uiter eers onsself afvra of dit in voëlfluittaal uitgedruk sou kon word of nie?

Nou luister ek hoedat die voëls in my tuin die mooiste boodskappe fluit en hoor ek U liefdeshart ook daarin. Ek weet dis waar, want my hart word warm en fluit terug: ek het U ook lief!

Mag ons mekaar aan die einde van elke dag vra: het jy ook vandag ‘n voëltjie hoor fluit?

Ps 133:1 Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon!

Dit was hierdie week tydens my sangles dat ek hierdie tweetjies dopgehou het. Die bruinetjie het eerste sy lê gekry en die ander enetjie het gevolg.

Ek kon nie anders as om nader te gaan nie. . .

Hoekom kan hierdie twee klein hondjies in vrede met mekaar saamleef, maar sukkel ons so dikwels? Hoekom sal ons dikwels eerder na mekaar hap of selfs verskeur as om mekaar lief te hê? Petrus skryf: soek vrede en jaag dit na! (1 Petrus 3:11b)

Here, help my om selfloos, vredevol, mededeelsaam, nederig en in harmonie met my medemens te leef. Gee my ook so ‘n oop, onskuldige hart soos hierdie hondjies.

My oog bly op hulle rus tydens die res van my sangles en my hart sing ‘n nuwe lied.

Here, is dit wanneer ons in harmonie met mekaar saamleef dat die mooiste, soetste harmonieë weerklink oor die ganse aarde tot in die hoogste hemele en ons die seën van U nabyheid ten diepste ervaar?

In haar boek getitled Prayers of Boundless Compassion skryf Joyce Rupp hierdie pragtige gebed:

A Psalm of Compassion (based on Psalm 23)

Caring Shepherd and Guide of My Soul, many things I want—for self and others: freedom from worry, healing from hurts, financial security, health of body and spirit, sturdy relationships, lasting happiness, an end of needless suffering and sorrow, a peaceful planet where everything thrives.

You assure me that I do not have to want; you will lead me to an inner core of peace and guide me to ways that restore my spirit. Suffering will serve as a profound teacher, a catalyst of empathy and understanding that unites all who sit at the table of life.

You bid me come to you, to release my fears and allow you to anoint my worries with trust, to let you lead me to your resting place where I can listen to your calm, assuring voice.

No matter how dark the valley of tears, no matter how unending the turbulence, you are there with your embracing love. You are forever a reliant, caring presence.

You breathe your strength into my weakness. You promise to be a peaceful haven. You are the home where I can always dwell in your abiding goodness and compassion.