Die Here gebruik soms ongewone maniere om sy boodskappe te bring. . .

Hierdie is Job se woorde, nadat hy al hoe dieper begin luister het:

Job 12:7 “Miskien moet jy die diere vra om jou te leer, die voëls daarbo om jou te vertel…

Eens het die Here ‘n donkie gebruik wat in ‘n hoorbare stem gepraat het!

Numeri 22:28 Toe laat die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Bileam…

Hier volg Jesus se woorde: Verder het Hy gesê: “Wie ore het en kan hoor, moet luister!” (Markus 4:9)

Here, maak asseblief ons harte stil genoeg sodat ons met oop ore diep kan luister, op watter manier U ook al met ons praat, want U wil met ons kommunikeer!

Mag ons diep uit ons harte vir U sê: spreek Heer, u kinders wil luister.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation