Ons is gemaak om U te soek, dis hoe ons bedraad is.

Augustinus verwoord dit: Die hart van die mens soek na ewigdurende vrede en geluk. U het ons vir Uself gemaak, o Here, en ons hart bly onrustig tot die siel rus vind in U.

Jeremia 29:13 As julle heelhartig na My soek, sal julle My vind.

God is altyd daar:

And A Meadowlark Sang

“The child whispered, ‘God, speak to me’
And a meadow lark sang.
The child did not hear.

So the child yelled, ‘God, speak to me!’
And the thunder rolled across the sky
But the child did not listen.

The child looked around and said,
‘God let me see you’ and a star shone brightly
But the child did not notice.

And the child shouted,
‘God show me a miracle!’
And a life was born but the child did not know.

So the child cried out in despair,
‘Touch me God, and let me know you are here!’
Whereupon God reached down
And touched the child.

But the child brushed the butterfly away
And walked away unknowingly.”

(Ravindra Kumar Karnani)

Here, U het self gesê: Soek en jy sal vind… (Matt 7)

Maak ons wakker sodat ons met al ons hartsintuie wawyd oop U sal raaksien en ervaar, want U is altyd oral en in alles!

Soms, in ons soeke na U, besoek U ons op unieke, persoonlike en lewensveranderende maniere. . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation