1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Tussen al die woelinge en onstuimige gebeure, met die algemene verkiesing net om die draai, is die kruis van Jesus altyd rigtingwysend daar en wil ons uitnooi om aan te hou trek op hierdie pad.

Hieronder is ‘n pragtige gebed wat ons hiermee kan help:

GEBED OM KALMTE:

Here, skenk ons die kalmte
om die dinge te aanvaar wat
ons nie kan verander nie,
die moed om die dinge te verander wat ons kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.
Om een dag op ‘n slag te leef,
een oomblik op ‘n slag te geniet,
swaarkry te aanvaar as die weg na vrede,
die sondige wêreld, soos U gedoen het, te vat soos wat dit is
en nie soos ons dit sou wou hê nie,
in die vertroue dat U alles ten goede sal laat meewerk
as ons in oorgawe aan u wil leef –
sodat ons redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe
en vir ewig die hoogste geluk by U sal ervaar.

(Effens aangepas uit Trevor Hudson se boek ‘Gebed om kalmte’)

Jesus se woorde bring vir ons bevestiging van sy liefde en troue sorg op die pad:

Joh 14:27 “Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle ’n geskenk wanneer Ek weggaan: vrede! Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by My kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie.

Mag ons in hierdie tyd fyn ingestem bly op u stem sodat ons elke oomblik in u vrede kan leef en so u wonderbare lig aarde toe bring.

Handelinge 17:27 “God se doel met die nasies was om Hom te soek…

Die afgelope ruk verfraai die swaeltjies ons lugruim.

‘n Groot avontuur lê voor. . .

Hulle is op soek, op reis, na meer van die son, om soveel moontlik lig te vind, en is wonderbaarlik geskape daarvoor!

Hoe kan hulle, sonder enige kompas of kaart, hul weg vind na die plek waar daar oorvloed lig is, terwyl óns so dikwels die pad byster raak en koers verloor?

Matt 6:22 NLV “Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word…

Sê nou maar net dis die eerste keer wat jy hierdie lewende wese sien;

Hoe sou jy dit aan iemand beskryf?

Nadat ek hierdie oefening gedoen het, het ‘n duif, ‘n alledaagse duif in ons tuin, vir my ‘n skoonheid, ‘n perfeksie gekry wat ek vantevore totaal misgekyk het.

Here, help ons om stil, nuut en vars, soos met kinderoë, te kyk na iets “oorbekends”, so asof ons dit vir die eerste keer sien. Dalk kan jy die oefening doen op iemand na aan jou, ‘n dier, plant of ‘n boom of wat ook al. Miskien word mens onverwags verras. . .

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust

Die klein prinsie het die geheim geken:

“And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly…” Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

Here, U wat alles nuut maak, suiwer ons harte en oë sodat U lig ons binnestroom en ons werklik kan sien soos U wil hê ons moet sien! Ons weet dit gebeur wanneer ons al meer en meer in verwondering leef.