Hierdie foto’s van die etende voëls het my laat nadink oor die honger in ons eie lewens. . .

Dié woorde uit Psalm 81 het by my opgekom en ek het dit in verskillende vertalings gaan opsoek:

Ps 81:11 (Die Boodskap) Ek is mos julle Here, julle God! Dit is Ek wat julle daar in Egipte gehelp het. Ek sal goed vir julle sorg. Wat julle nodig het, gee Ek vir julle.’

Ps 81:11(NLV) Want Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het. Maak julle mond wyd oop, dan sal Ek dit vol maak.

Ps 81:11 (1933/53) Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul.

Ps 81:11 (1983) Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee.’

Ps 81:10 (MSG) I’m God, your God, the very God who rescued you from doom in Egypt, Then fed you all you could eat, filled your hungry stomachs.

Terwyl ek so na hierdie foto’s kyk, besef ek opnuut dat daar binne elkeen van ons nog ‘n honger, ‘n dieper honger is, wat ook net deur U gevul kan word. Dis ons ware, egte honger. Die wonder daarvan is dat U in elke oomblik gereed is om hierdie honger te stil deur Uself vir ons te gee!

Niks anders sal ons ooit kan versadig as U alleen nie. Ons is en bly ons hele lewe lank honger bedelaars. . . Maar tog dankbare, bevoorregte, begenadigde en geliefde bedelkinders!

Openbaring 21:5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

Oral om ons is die tekens van lente sigbaar. Elke dag kom daar nog meer nuwe lewe te voorskyn. Die winter is verby!

Moses Harvey skryf: Die natuur is ‘n boek waarvan God die outeur is.

Martin Luther het gesê: Ons Here het die belofte van die opstanding nie net in boeke geskryf nie, maar in elke blaar van die lente.

U belofte is so oorvloedig geskryf in bladsye en bladsye vars, nuwe, sagte groen skryfpapier!

Dankie Heer, dat ons mag weet dat daar ook ‘n onoorwinlike lente binne elkeen van ons is.

Daarvoor wil ons, met elke lit omhoog, U naam uitjubel en U alleen loof vir hierdie nuwe hoofstuk in ons lewens!

Matt 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Aan die einde van ‘n harde dag hierdie week het ek gesmag na stilte, eenvoud en na die natuur se helende, verwelkomende teenwoordigheid sommer net hier by ons voorstedelike huis. Ek het stil geword en gekyk en luister.

Dié duifie het rustig in die boom gesit.Toe ‘n bietjie gedut.

Die kakelaars het gesing of dalk eerder gelag.


Bietjie geëet.

Mekaar se geselskap geniet.

Here, ons het dit so nodig om tot rus te kom. Leer ons om ook soms net ‘n bietjie te sit, te dut, te lag, te eet en mekaar se geselskap te geniet! Dis ware rykdom. Dis ware rus. Dis die beste medisyne vir ‘n harde en te besige lewe.

Dit bring heling en dit bring ons tuis – Joh 15:4 Julle moet in My bly en Ek in julle.


Waar ons onlangs in die warmer bosveld was, was die eerste tekens van die nuwe lente reeds daar!

Na die winterwag verskyn hierdie bloeiselprag:

Helend en strelend is hul op die oog:

Rondom die gesnoeide takke bloei hul in oorvloed. . .

Dankie, opgestane Here, dat U dit ook vir ons elke jaar in die natuur skryf dat daar altyd ‘n nuwe lente-opstanding aanbreek na elke oënskynlike klein en groot winterdood. . .

Hoe wonderlik dat ons mag weet dit is ook vir ons waar!

‘n Laatmiddag se stap in die natuur was letterlik en figuurlik ‘n goue uur. . .

Dis asof die gras bonatuurlik gegloei het, soos ‘n goue vuur.

So mooi is hul in goud getooi!

Die versekering van U sorg is vandag nog daar vir elkeen van ons –

Matt 6:30 As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?

Here, help asseblief ons kleingelowiges om elke dag bewus te wees van die lig van U teenwoordigheid wat oor ons skyn en van U troue sorg in elke oomblik.

Só kan ons in elke uur totaal verlig leef!