Hierdie foto’s van die etende voëls het my laat nadink oor die honger in ons eie lewens. . .

Dié woorde uit Psalm 81 het by my opgekom en ek het dit in verskillende vertalings gaan opsoek:

Ps 81:11 (Die Boodskap) Ek is mos julle Here, julle God! Dit is Ek wat julle daar in Egipte gehelp het. Ek sal goed vir julle sorg. Wat julle nodig het, gee Ek vir julle.’

Ps 81:11(NLV) Want Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het. Maak julle mond wyd oop, dan sal Ek dit vol maak.

Ps 81:11 (1933/53) Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul.

Ps 81:11 (1983) Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee.’

Ps 81:10 (MSG) I’m God, your God, the very God who rescued you from doom in Egypt, Then fed you all you could eat, filled your hungry stomachs.

Terwyl ek so na hierdie foto’s kyk, besef ek opnuut dat daar binne elkeen van ons nog ‘n honger, ‘n dieper honger is, wat ook net deur U gevul kan word. Dis ons ware, egte honger. Die wonder daarvan is dat U in elke oomblik gereed is om hierdie honger te stil deur Uself vir ons te gee!

Niks anders sal ons ooit kan versadig as U alleen nie. Ons is en bly ons hele lewe lank honger bedelaars. . . Maar tog dankbare, bevoorregte, begenadigde en geliefde bedelkinders!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation