Die nuwe jaar is om die draai en as ons om ons kyk, mag dit lyk asof die wêreld al hoe donkerder raak. . .

Helder oordag het ek met my lens ‘n draai gaan loop en na hierdie waterlelies gaan kyk:

Ek het die wêreld om my opsetlik donkerder gemaak met ‘n kamera-instelling:

En toe nog donkerder:

Die lig wat altyd daar is, het skielik só sigbaar geword!

2020-sig

hoe sou ons anderster kon sien
dat U oral vonkel en flonker
as dit nie was
vir hierdie donker?

Mag ons in 2020 hierdie beeld met ons saamdra. Mag ons op die uitkyk wees vir U lig wat áltyd daar is.

Om so te kan sien, het ons rein harte nodig.

Jesus sê dit vir ons – Matt 5:8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Dawid, ‘n man na God se hart, vra daarvoor – Psalm 51:12 Skep vir my ‘n rein hart, o God…

Here, dis ook ons hartsgebed.

Daarom kan ons uitsien na hierdie nuwe jaar. Dan kan ons ook leef met die wonderlikste wete dat níks ons ooit kan skei van U liefde en die lig van U teenwoordigheid nie! U is by ons in elke oomblik, maak nie saak hoe donker dit om ons raak nie. . .

U het dit vir ons ook so duidelik bevestig in die laaste woorde van die eerste evangelie – Matt 28:20 En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

Matt 5:14 Julle is die lig wat die wêreld moet verlig…

Kersfees is om die draai en oral is dit net blink, blink liggies en geskenke:

In hierdie tyd wat ons kerse opsteek om ons aan die boodskap van Kersfees te herinner, kan mens hieroor reflekteer:

Wanneer ‘n kers begin brand, is daar ‘n klein stukkie was om die pit en daarmee begin die kers te brand. Baie gou is hierdie was egter opgebrand en die vlam word al hoe kleiner, maar intussen is genoeg hitte gegenereer om die was aan die bokant van die kers te smelt en die vlam kan brand omdat die groot hoeveelheid was van die kers die vlam nou kan voed.

Dis beter om dit te sien:

Dis byna asof die kers teen die einde ‘n gedaanteverandering ondergaan. . .

Ligdraers

was dit nie vir U nie,
Lig vir die wêreld,
sou ons vlammetjie
nooit kon bly brand nie:
ons raak gou uitgeput
leef ons so sonder fut. . .
en ons eie pogings kwyn
totdat ons
in volle oorgawe inbed,
inwortel in die ewige Bron
wat ons binnedring
en deur ons opwel. . .
sodat ons moeiteloos
volhoudend kan brand
en ook óns U lig
vir die wêreld kan
bring

Here, help ons dat U lig alleen deur ons skyn. Ons donker wêreld het U lig so nodig. Sonder U liefdeslig bly ons in die donker.

Die grootste geskenk wat ons aan die wêreld kan gee, is om die grootste Geskenk deur ons te laat vloei, te laat skyn. . .

Al wat U van ons vra is ons ja. Mag ons elkeen hierdie tyd en altyd tot U beskikking wees.

Johannes 8:12 Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Ons het die afgelope paar dae reën en reën ontvang. . .

Toe dit so bietjie ophou, het ek ‘n draai gaan loop:

Job 5:9-10 Wat God doen, is te groot om ooit te verstaan. Hy doen wonder op wonder. Hy gee reën op die aarde. Hy maak die veld nat.

U lewegewende water. . . Ons is so dankbaar!

Ons is so afhanklik van U genade, goedheid en guns.

Sonder U kan ons niks nie. . .

U sorg vir ons. . .

U les ons dors. . .

Sagaria 10:1b Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val, Hy gee vir die mense die groen plante in die veld.

Ons harte loop oor van blydskap!

Dankie Here, vir U juwele uit die hemel! Ons is arm. U maak ons ryk!