Eksodus 3:2-5 Skielik het die engel van God aan hom verskyn in ’n vlam wat in ’n bos brand. Moses was verwonderd, want die bos het aanhou brand, maar dit het nie uitgebrand nie. “Dit is snaaks,” het Moses vir homself gesê. “Hoekom brand die bos dan nie uit nie? Laat ek gaan kyk wat aangaan.” Toe die Here sien dat Moses naderkom om ondersoek in te stel, het Hy uit die bos na hom geroep: “Moses, Moses!” “Dit is ek, ja,” het Moses geantwoord. “Moenie nog naderkom nie,” het die Here vir hom gesê. “Trek uit jou sandale. Die plek waarop jy staan, is heilige grond.”

Brandpunt

raak ons uitgebrand
omdat ons nie gereeld
by die bos
wat nooit uitgebrand raak
stil en kaalvoet
gevul met verwondering
luister na die Stem
wat ons
op die naam ken?

Wat ‘n voorreg dat ons ‘n nuwe lenteseisoen mag beleef! Ons wêreld is groen, groen en nogmaals groen. . .

The work of the Word is greenness. Hildegard of Bingen

Uit die Woord: 2 Kor 5:17-18a Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God.

Here, bron van lewe, maak ons ook nuut asseblief. Mag die nuwe groei wat U in ons bewerkstellig, ander om ons inspireer en hulle lewens aanraak; ons wat U liggaam hier op aarde is. . .

Ons harte loop oor van dankbaarheid teenoor U vir die genade van ‘n groen lewe; om U sigbaar te maak hier en nou!

Ons was die afgelope week in die Pilanesberg en daar was soveel brande gewees. Gelukkig was dit almal beplande brande.

Die veld het dit nodig gehad om skoongebrand te word.

Oral het ons die effek van die brande gesien. Die sterk reuk daarvan het in die lug gehang.

Tog, soos ons gery het, het ons op plekke wat reeds vroeër gebrand is, dié tekens gesien:

Dit het my ten diepste laat besef dat in ‘n wêreld wat brand, U nuwe lewe altyd wag om op die regte tyd deur te breek.

Hoop se kleur is groen!

om lewe en groei te vind
waar dit menslik gedenke
totaal ónmoontlik is:
dáár word ons onsigbare
Opstandingshere sigbaar!

A rich abiding life always lingers near, desiring you to embrace it and claim it as your own. You, too, have the potential to burst forth with new green leaves. Resurrection is your inheritance. Joyce Rupp

Dankie Here dat ons mag weet dat U onverganklikheid binne elkeen van ons is en dat niks ons daarom kan vernietig nie!

Dankie dat ons in hierdie groenseisoen dit boonop op ‘n skouspelagtig visuele manier mag beleef!

Hierdie foto’s van die etende voëls het my laat nadink oor die honger in ons eie lewens. . .

Dié woorde uit Psalm 81 het by my opgekom en ek het dit in verskillende vertalings gaan opsoek:

Ps 81:11 (Die Boodskap) Ek is mos julle Here, julle God! Dit is Ek wat julle daar in Egipte gehelp het. Ek sal goed vir julle sorg. Wat julle nodig het, gee Ek vir julle.’

Ps 81:11(NLV) Want Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het. Maak julle mond wyd oop, dan sal Ek dit vol maak.

Ps 81:11 (1933/53) Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul.

Ps 81:11 (1983) Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee.’

Ps 81:10 (MSG) I’m God, your God, the very God who rescued you from doom in Egypt, Then fed you all you could eat, filled your hungry stomachs.

Terwyl ek so na hierdie foto’s kyk, besef ek opnuut dat daar binne elkeen van ons nog ‘n honger, ‘n dieper honger is, wat ook net deur U gevul kan word. Dis ons ware, egte honger. Die wonder daarvan is dat U in elke oomblik gereed is om hierdie honger te stil deur Uself vir ons te gee!

Niks anders sal ons ooit kan versadig as U alleen nie. Ons is en bly ons hele lewe lank honger bedelaars. . . Maar tog dankbare, bevoorregte, begenadigde en geliefde bedelkinders!

Openbaring 21:5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

Oral om ons is die tekens van lente sigbaar. Elke dag kom daar nog meer nuwe lewe te voorskyn. Die winter is verby!

Moses Harvey skryf: Die natuur is ‘n boek waarvan God die outeur is.

Martin Luther het gesê: Ons Here het die belofte van die opstanding nie net in boeke geskryf nie, maar in elke blaar van die lente.

U belofte is so oorvloedig geskryf in bladsye en bladsye vars, nuwe, sagte groen skryfpapier!

Dankie Heer, dat ons mag weet dat daar ook ‘n onoorwinlike lente binne elkeen van ons is.

Daarvoor wil ons, met elke lit omhoog, U naam uitjubel en U alleen loof vir hierdie nuwe hoofstuk in ons lewens!

Matt 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Aan die einde van ‘n harde dag hierdie week het ek gesmag na stilte, eenvoud en na die natuur se helende, verwelkomende teenwoordigheid sommer net hier by ons voorstedelike huis. Ek het stil geword en gekyk en luister.

Dié duifie het rustig in die boom gesit.



Toe ‘n bietjie gedut.

Die kakelaars het gesing of dalk eerder gelag.


Bietjie geëet.

Mekaar se geselskap geniet.

Here, ons het dit so nodig om tot rus te kom. Leer ons om ook soms net ‘n bietjie te sit, te dut, te lag, te eet en mekaar se geselskap te geniet! Dis ware rykdom. Dis ware rus. Dis die beste medisyne vir ‘n harde en te besige lewe.

Dit bring heling en dit bring ons tuis – Joh 15:4 Julle moet in My bly en Ek in julle.


Waar ons onlangs in die warmer bosveld was, was die eerste tekens van die nuwe lente reeds daar!

Na die winterwag verskyn hierdie bloeiselprag:

Helend en strelend is hul op die oog:

Rondom die gesnoeide takke bloei hul in oorvloed. . .

Dankie, opgestane Here, dat U dit ook vir ons elke jaar in die natuur skryf dat daar altyd ‘n nuwe lente-opstanding aanbreek na elke oënskynlike klein en groot winterdood. . .

Hoe wonderlik dat ons mag weet dit is ook vir ons waar!

‘n Laatmiddag se stap in die natuur was letterlik en figuurlik ‘n goue uur. . .

Dis asof die gras bonatuurlik gegloei het, soos ‘n goue vuur.

So mooi is hul in goud getooi!

Die versekering van U sorg is vandag nog daar vir elkeen van ons –

Matt 6:30 As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?

Here, help asseblief ons kleingelowiges om elke dag bewus te wees van die lig van U teenwoordigheid wat oor ons skyn en van U troue sorg in elke oomblik.

Só kan ons in elke uur totaal verlig leef!

Joh 6:51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.”

 

Ons het hierdie tiptol tydens ons afgelope vakansie in die Drakensberge dopgehou:

Daar was vir hom ‘n oorvloed van bessies om te eet, hy kon net aansit vir ‘n feesmaal. . . Reg hier voor ons oë kon ons beleef hoe die Here vir sy voëls sorg.



En ons mensekinders? U sorg elke dag vir ons vir ons daaglikse brood, maar meer as dit is Uself die volmaakte brood wat ons in elke oomblik wil voed. Gee asseblief aan ons ‘n ewigdurende honger na U, want dis U alleen wat ons vol, heel en gesond kan maak.

U volhoudende sorg laat al U kinders heelhartig en volmondig saamstem dat U alleen die ware, lewende brood is en dat U Uself vir ons gee en ons die lewe in oorvloed kan geniet tot in alle ewigheid saam met U!

U gee hierdie lewensbrood aan ons in oorvloed en totaal onverdiend. . Onbeskryflike genade! Ons reaksie daarop is om U daarvoor te dank en te bly dank met ons lewens in ‘n loflied en gebed tot U eer, want ons is gevul met ons Heer. . .

Galasiërs 2:20 en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

Joy is the serious business of heaven.  C. S. Lewis

Bekyk ‘n bietjie hierdie foto van naderby:

 

 

 



Dis asof hierdie by vol blydskap, gefokus en met lewenskrag haar dagtaak verrig. Ek glo dat hierdie by U vereer deur haar by-werk te doen, dít waarvoor U haar geskape het.

Here, help ons asseblief, om dít op aarde te doen waarvoor U elkeen van ons geskape het, sodat ook ons U daardeur sal verheerlik. Ek glo dat ‘n mens sy grootste blydskap só vind.

Dankie dat ons weet dat U ons gewillig en bekwaam maak om U wil uit te voer, en ook vir ons die geesdrif en ywer daarvoor gee.

Dankie vir hierdie wonderlike woorde in Psalm 16:11 U sal my leer om reg te lewe. Daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met U te wees nie. U gee altyd vir u kinders die heel beste. Hulle kry die heel mooiste wat die lewe aanbied by U.

Dis hierdie blydskap wat ons krag is en wat niemand van ons kan wegneem nie. Dis egte, ware blydskap.

Mag ons blydskap in ons daaglikse leef en werk aansteeklik wees, sodat ‘n stukkie hemel alreeds hier op aarde beleef kan word!