1 Petrus 2:9 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Tussen al die woelinge en onstuimige gebeure, met die algemene verkiesing net om die draai, is die kruis van Jesus altyd rigtingwysend daar en wil ons uitnooi om aan te hou trek op hierdie pad.

Hieronder is ‘n pragtige gebed wat ons hiermee kan help:

GEBED OM KALMTE:

Here, skenk ons die kalmte
om die dinge te aanvaar wat
ons nie kan verander nie,
die moed om die dinge te verander wat ons kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.
Om een dag op ‘n slag te leef,
een oomblik op ‘n slag te geniet,
swaarkry te aanvaar as die weg na vrede,
die sondige wêreld, soos U gedoen het, te vat soos wat dit is
en nie soos ons dit sou wou hê nie,
in die vertroue dat U alles ten goede sal laat meewerk
as ons in oorgawe aan u wil leef –
sodat ons redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe
en vir ewig die hoogste geluk by U sal ervaar.

(Effens aangepas uit Trevor Hudson se boek ‘Gebed om kalmte’)

Jesus se woorde bring vir ons bevestiging van sy liefde en troue sorg op die pad:

Joh 14:27 “Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle ’n geskenk wanneer Ek weggaan: vrede! Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by My kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie.

Mag ons in hierdie tyd fyn ingestem bly op u stem sodat ons elke oomblik in u vrede kan leef en so u wonderbare lig aarde toe bring.

Handelinge 17:27 “God se doel met die nasies was om Hom te soek…

Die afgelope ruk verfraai die swaeltjies ons lugruim.

‘n Groot avontuur lê voor. . .

Hulle is op soek, op reis, na meer van die son, om soveel moontlik lig te vind, en is wonderbaarlik geskape daarvoor!

Hoe kan hulle, sonder enige kompas of kaart, hul weg vind na die plek waar daar oorvloed lig is, terwyl óns so dikwels die pad byster raak en koers verloor?

Matt 6:22 NLV “Jou oog is ’n lamp vir jou liggaam. ’n Suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig word…

Sê nou maar net dis die eerste keer wat jy hierdie lewende wese sien;

Hoe sou jy dit aan iemand beskryf?

Nadat ek hierdie oefening gedoen het, het ‘n duif, ‘n alledaagse duif in ons tuin, vir my ‘n skoonheid, ‘n perfeksie gekry wat ek vantevore totaal misgekyk het.

Here, help ons om stil, nuut en vars, soos met kinderoë, te kyk na iets “oorbekends”, so asof ons dit vir die eerste keer sien. Dalk kan jy die oefening doen op iemand na aan jou, ‘n dier, plant of ‘n boom of wat ook al. Miskien word mens onverwags verras. . .

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust

Die klein prinsie het die geheim geken:

“And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly…” Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

Here, U wat alles nuut maak, suiwer ons harte en oë sodat U lig ons binnestroom en ons werklik kan sien soos U wil hê ons moet sien! Ons weet dit gebeur wanneer ons al meer en meer in verwondering leef.

Ons ry onlangs laeveld toe en op pad sien ons dié pienk en wit weelde, soos altyd hierdie tyd van die jaar. Hul skoonheid is onweerstaanbaar. Ons moes net stop en nader gaan:

Met my nuuskierigheid opnuut geprikkel, lees ek die volgende raak op die internet:

There is a legend that the Cosmos flower got its name by a Spanish priest who developed these flowers in mission gardens of a monastery. The priest noticed how symmetrical and aligned petals of the Cosmos flowers were so that he decided to name them by Greek name for the ordered universe – cosmos.

En verder:

The typical meaning of this flower is ‘love flower’. This flower is often used to illustrate one’s deepest feelings of love.

Joh 3:16 “God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Skielik sien ek hierdie nederige veldblomme in ‘n totaal nuwe lig. . .

Here, mag elke kosmosblom hierdie Lydingstyd ons herinner aan U liefde van kosmiese proporsies vir elkeen van ons!

Mag die diep ervaring hiervan oprys in ‘n lied van eindelose dankbaarheid en liefde teenoor U, Koning van die kosmos, Koning van my hart!

Lukas 9:23-26 Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. “Wat help dit ‘n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?

Die afgelope Woensdag het ons Aswoensdag gevier. Sommige van ons mag dalk ‘n askruis ontvang het.

Die askruis het my ten diepste laat besef dat dit die kruisas is waarom alles draai!

Dis wanneer ons lewens om Hom draai en ons al meer en meer meegee aan sy werking binne ons, dat ons Lydingstydreis nie net swaar is nie, maar ook een van groot vreugde. Wie weet, dalk mag ons nou al Paassondag se vreugdesklokke in die verte hoor lui wat vir ons die moed en hoop sal gee om voort te bly stap op hierdie pad. . .

Verlede week se blog het die werklikheid van pyn in ons lewens aangeraak.

Hier is nog enkele gedagtes daarrondom:

 

 

 

Pynverligting

dis wanneer ek ten diepste weet:
ek hét hierdie pyn
maar ek ís nie hierdie pyn nie. . .
en vreemd genoeg
dan is ek ook nie ‘n pyn
vir dié rondom my. . .
en dalk net juis dán
kan U deur my lewe
iets van U lig laat skyn

“The reason birds can fly and we can’t is simply because they have perfect faith, for to have faith is to have wings.” JM Barrie

Daar is soveel swaar, seerkry en pyn in hierdie wêreld. Dis deel van die lewe, hoewel ons dit so graag anders sou wou hê, maar dis hoe dit is.

Jesus het dit self ondervind en ons daarvan vertel – Joh 16:33 Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

Dis egter wanneer ons met en in ons pyn gaan sit, dat daar ‘n bewuswording kom dat ons nie alleen in ons pyn is nie en dat daar iets soos geloofsvlerke is, wat stadig oopsprei en ons as’t ware opgelig word. . . Ons kan dit nie verklaar nie, dis ‘n diep ervaring anderkant woorde.

Help ons asseblief, Here, sterk ons geloofsvlerke, sodat ons vry en lig kan leef binne U oneindige ruimtes. . .

Kol 1:17 (NLV) Hý was daar vóór alles, en in Hom word alles saamgebind.

My man was vir ‘n paar dae in die hospitaal en Sondag kon ek hom huis toe bring. Dis ‘n pragtige, helder dag. Ons kon die son se warm strale op ons opnuut waardeer.

Op pad na ons motor toe, kyk ek af en sien die volgende op die plaveisel van die parkeerterrein:

Toe word ek opnuut so bewus daarvan dat U altyd by ons is en alles bymekaar hou, die ganse heelal en ook die stukke van elkeen van ons se lewens, al voel ons hoe stukkend.

Dié wete het my toe sommer net daar stukke beter laat voel. . . U is altyd in beheer!!

Die storie van die geelvink en diederik duur voort. . .

Iemand wat ‘n voëlkenner is en ook my blog lees, stuur vir my die volgende inligting wat lig op die inskrywing van 4 Januarie 2019 werp.

Het ek die storie aan die stert(veer) beetgehad?

Hoe dikwels sien ons nie net die stert van die storie en weet nie wat die lyfgedeelte daarvan is nie? Of anders gestel: hoe is ons nie geneig om net ‘n gedeelte van ‘n gebeurtenis te sien en ons eie gevolgtrekkings daaroor te maak nie?

Dit lyk asof die diederik dalk die vink se nes ondersoek het om te kyk of sy vroutjie se eiers daarin gelê kan word. Meneer diederik is toe eintlik ‘n “vyand” van meneer vink! Meneer geelvink was toe nie groen van jaloesie nie, maar eerder rooi van woede!

Ons weet van beter om nie mekaar se huise/neste oor te neem nie, maar meneer diederik kan nie anders nie, hy is so geskape, dis sy aard. Miskien is hy geskep sonder enige nesbouvaardighede en meneer vink is juis so ‘n kundige op dié terrein (hy moet mos juis oor en oor ‘n nes bou totdat sy vroutjie tevrede daarmee is).

Here, daar is soveel wat ons nie weet nie en ons kan maar net in verwondering staan voor U wat alles so haarfyn, selfs veerfyn, beplan het!

Ps 104:24 Here, U het baie dinge gemaak, ons sien u wysheid in alles wat U gemaak het. Die aarde is vol van alles wat U gemaak het.