It is always the simple that produces the marvelous – Amelia Barr

 

 

 

Glanslewe

die volste lewe
is dié een
wat oënskynlik
die leegste is:
waar Sy oë skyn,
glansend, op my
deur my

Proverbs 13:7 A pretentious, showy life is an empty life; a plain and simple life is a full life (The Message)

Duif en Sonlig Ha Phororo 30 Aug 2014

 

 

Filippense 2:5-8

 

 

uit suiwer liefde
het die Woord woordloos
ons wêreld binnegekom

gestroop, nakend, hulpeloos

het Hy kom leef,
kom leer om nét so
sý nuwe wêreld
binne te gaan
om daardeur los,
lig genoeg te raak
vir die trek . . .
om te land
in suiwer Liefde

Kruis Origins Klein

Rom 8:26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

 

 

 

álles wat ek sien, alles wat U wys

spel liefde:

die letters, woorde uit U liefdesalfabet

met kwashale delikaat, meesterlik voltooi

uit U liefdespalet . . .

dit alles vervul my met verwondering . . .

ek sal U nooit hier kenbaar kan ken

maar dit is genoeg

hiermee wil ek bloot

my kinder-kleine liefde te kenne gee

o Gees, skommel asseblief my

kromme groepies alfabet

tot ‘n aanneemlike gebed

wat later piek

na waar U alles snoer

sodat nie ek bid

maar Ek …

IMG_6866IMG_3016