Lydenstyd het die afgelope week aangebreek met Aswoensdag. Elke jaar kry ons opnuut die geleentheid om hierdie 40 dae lange reis te onderneem. Dit kan ‘n diep binnereis word. . .

Lydenstyd is ‘n tyd waarin jy as’t ware jou wurmlewe vierkantig in die oë kyk en iets veel meer as dit begeer. Jy weet net dat jy genoeg van hierdie beperkte lewe gehad het en dat jy smag na ‘n nuwe, groter en vryer lewe.  Ek glo dat dit die Here self is wat hierdie onrus en verlange in ons bring en ons so uitnooi na vernuwing.

Ons word opnuut die geleentheid gebied om ons oor te gee aan God se misterieuse transformasieprosesse.

Ons word uitgenooi om die donkerte van die kokon binne te gaan, ons lewe aan Hom toe te vertrou en te bly wag totdat die nuwe lewe deurbreek.

Dis nie maklik nie, maar dis die enigste pad na die ware lewe!

Jesus is aan die woord:

Matt 16:25 want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.

Hierdie kokonne, wat juis nou so volop om ons huis is, bring vir my hoop op hierdie reis. Die skoonheid, die detail en simmetrie van elke kokon laat my ten diepste besef dat U in beheer van die proses is.  Ons kan ons lewens in u ewige Skepperhande toevertrou. . .

Lydenstydgebed

Hier is ek, Here.
Omvorm my, transformeer my
maak my heel en nuut.
Laat nie my wil nie, maar U wil geskied.
Begin oor en voor met my.
Ek smag met my hele hart
na U vernuwingskrag.
Dankie vir U oneindige genade en geduld.
Mag ek bly vertrou dat U liefdeshand op my is
binne én buite hierdie donker kokon.
Help my asseblief om geduldig te bly wag
totdat die reis
op U volmaakte tyd
eindig in ‘n opstandingslewe!
Ek begeer met my totale wese
om as dié mens te leef
wat U my oorspronklik geskep het,
wat U liefdesbeeld reflekteer en U sigbaar maak
in hierdie wêreld
en om met toewyding te leef tot Ú eer alleen.
Help my asseblief om in hierdie Lydenstyd
gereelde stil en eenkant tye by U deur te bring
sodat U my kan herskep.
Laat U liefdegevulde genade my daartoe dring.
Amen

Spreuke 4:23 (DB) Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed.

Die eerste maand van die nuwe jaar lê op sy rug en ons smag dalk alreeds na ‘n stadiger leefpas. . .

Ons het elke nuwe jaar soveel nuwe voornemens, maar ons besigraak laat baie daarvan vinnig kwyn.

Dit tref my die afgelope ruk opnuut hoe ‘n belangrike rol mens se gedagtes speel en hoeveel energie dit kan steel. . . ‘n Mens kan so om en om en om dieselfde ou geykte gedagtes bly dink. Iemand sê dis soos ‘n hond wat sy eie stert bly jaag.

Dit was ook vir my ‘n “eye-opener” om waar te neem hoeveel keer my gedagtes hulle kringetjies al malend en herhalend sluit om gebeure in die verlede en ook in die geantisipeerde toekoms en nie hier in die hede is, wat tog die enigste werklikheid is nie! Verder is my gedagtes wat die hede betref dikwels vol weerstand en nie-aanvaardend teenoor wat nou aan die gebeur is. . . Boonop is daar ook kritiese, veroordelende en vreesgedagtes en nog baie ander waarop ek glad nie trots is nie.

Hierdie bewusbewording word nou elke keer vir my ‘n gulde geleentheid om dit aan die Here oor te gee en te vra om my in my swakke mensheid te help om anders en nuut te dink om dan uit hierdie sinlose kring te kom.

Ek wil nuwe, lewegewende en immergroen gedagtes dink wat alleen Hy kan gee, gedagtes wat op Hom en sy koninkryk gerig is.

Hoe wonderlik anders sal ons wêreld nie wees as elkeen van ons gereelde oomblikke deur die dag stil word en onsself net hierdie een vraag te vra: Waaraan dink ek nou? Mag ons dan ons Here toelaat om ons denke te vernuwe! Hy wil!

Rom 12:2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Deur hierdie daagliks bewuswording en oorgawe sal nuwe, vars gedagtes deur ons kan ontkiem. Mag ons ons binnegrond voorberei daarvoor elke nuwe, liewe dag.

Die nuwe jaar is om die draai en as ons om ons kyk, mag dit lyk asof die wêreld al hoe donkerder raak. . .

Helder oordag het ek met my lens ‘n draai gaan loop en na hierdie waterlelies gaan kyk:

Ek het die wêreld om my opsetlik donkerder gemaak met ‘n kamera-instelling:

En toe nog donkerder:

Die lig wat altyd daar is, het skielik só sigbaar geword!

2020-sig

hoe sou ons anderster kon sien
dat U oral vonkel en flonker
as dit nie was
vir hierdie donker?

Mag ons in 2020 hierdie beeld met ons saamdra. Mag ons op die uitkyk wees vir U lig wat áltyd daar is.

Om so te kan sien, het ons rein harte nodig.

Jesus sê dit vir ons – Matt 5:8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Dawid, ‘n man na God se hart, vra daarvoor – Psalm 51:12 Skep vir my ‘n rein hart, o God…

Here, dis ook ons hartsgebed.

Daarom kan ons uitsien na hierdie nuwe jaar. Dan kan ons ook leef met die wonderlikste wete dat níks ons ooit kan skei van U liefde en die lig van U teenwoordigheid nie! U is by ons in elke oomblik, maak nie saak hoe donker dit om ons raak nie. . .

U het dit vir ons ook so duidelik bevestig in die laaste woorde van die eerste evangelie – Matt 28:20 En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

Matt 5:14 Julle is die lig wat die wêreld moet verlig…

Kersfees is om die draai en oral is dit net blink, blink liggies en geskenke:

In hierdie tyd wat ons kerse opsteek om ons aan die boodskap van Kersfees te herinner, kan mens hieroor reflekteer:

Wanneer ‘n kers begin brand, is daar ‘n klein stukkie was om die pit en daarmee begin die kers te brand. Baie gou is hierdie was egter opgebrand en die vlam word al hoe kleiner, maar intussen is genoeg hitte gegenereer om die was aan die bokant van die kers te smelt en die vlam kan brand omdat die groot hoeveelheid was van die kers die vlam nou kan voed.

Dis beter om dit te sien:

Dis byna asof die kers teen die einde ‘n gedaanteverandering ondergaan. . .

Ligdraers

was dit nie vir U nie,
Lig vir die wêreld,
sou ons vlammetjie
nooit kon bly brand nie:
ons raak gou uitgeput
leef ons so sonder fut. . .
en ons eie pogings kwyn
totdat ons
in volle oorgawe inbed,
inwortel in die ewige Bron
wat ons binnedring
en deur ons opwel. . .
sodat ons moeiteloos
volhoudend kan brand
en ook óns U lig
vir die wêreld kan
bring

Here, help ons dat U lig alleen deur ons skyn. Ons donker wêreld het U lig so nodig. Sonder U liefdeslig bly ons in die donker.

Die grootste geskenk wat ons aan die wêreld kan gee, is om die grootste Geskenk deur ons te laat vloei, te laat skyn. . .

Al wat U van ons vra is ons ja. Mag ons elkeen hierdie tyd en altyd tot U beskikking wees.

Johannes 8:12 Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Ons het die afgelope paar dae reën en reën ontvang. . .

Toe dit so bietjie ophou, het ek ‘n draai gaan loop:

Job 5:9-10 Wat God doen, is te groot om ooit te verstaan. Hy doen wonder op wonder. Hy gee reën op die aarde. Hy maak die veld nat.

U lewegewende water. . . Ons is so dankbaar!

Ons is so afhanklik van U genade, goedheid en guns.

Sonder U kan ons niks nie. . .

U sorg vir ons. . .

U les ons dors. . .

Sagaria 10:1b Hy maak die reënwolke en laat die stortreëns val, Hy gee vir die mense die groen plante in die veld.

Ons harte loop oor van blydskap!

Dankie Here, vir U juwele uit die hemel! Ons is arm. U maak ons ryk!

Lukas 18:41 “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” En hy antwoord: “Here, dat ek kan sien.”

“And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.” Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

“The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.” Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

When you really gaze at something, you bring it inside you. John O’Donohue

Matt 6:22 “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê.

Job 12:7 “Miskien moet jy die diere vra om jou te leer…

Ons het ‘n rukkie gelede op twee leeus afgekom:

Sjoe! Vlieë en vlieë en nog vlieë. . . Hulle het nie gevlieg, soos hul naam sê nie – hulle het gesít!

Lyk my al is jy hoe sterk, het jy ook maar jou eie klein irritasies, soms sommer baie van hulle op een slag!

Toe kom daar ‘n lang gaap. . .

‘n Paar vlieë lig. . .

Mag hierdie beeld ons help om ons nie te ontstel oor al die klein dingetjies wat ons rus mag verstoor nie. Netnou-netnou kry hul ‘n ander teiken en vat die pad (of dalk in hierdie geval die lug!), terwyl jy rustig bly. . . 

Lyk my as jy weet wie jy is, kan jy nogal ‘n paar irritasies met grasie hanteer en nie oor elke klein dingetjie opvlieënd en omgeklits raak nie.

By die leeu kan ons inderdaad ‘n groot les leer: jy het altyd ‘n keuse hoe jy reageer!

Joh 15:9 “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.

Ons sit so ‘n rukkie gelede en kyk na ‘n njala wat naby ons kom eet.

My man sê dat dit lyk asof sy soenmerke op haar wang het.

My gedagtes maak draaie. . . ‘n Geliefde kind word gereeld gesoen en soms bly ma of ouma se lipstiffiemerke agter. Ons het altyd in ons gesin gesê: jy word opgesoen!

Ja, Here, so is ons almal U geliefdes. U, wat liefde is, het elkeen van ons met liefde geskep om lief te hê.

1 Joh 4:16b God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

Net daar en dan besluit ek dat ek van nou af elke mens (en dier) wat ek teëkom se “soenmerke” met my geestesoë wil raaksien. Ons kan tog so maklik veroordelend na mekaar kyk, waarom kan ons dan nie eerder op hierdie manier kyk nie? Dis tog die grootste werklikheid omtrent elke mens: die geliefde van God.

1 Joh 4:7 Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.

Probeer dit bietjie hierdie week. Dit het alreeds so ‘n verskil aan my manier van kyk gemaak!

Ons kan egter eers regtig so bly kyk wanneer ons weet hoe geliefd ons elkeen persoonlik is. Die refrein van Psalm 136 word ‘n werklikheid: Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Geliefdes!

die dag toe ek wéét
ek dra U liefde
op my en in my
én is daarvan omsluit,
is die dag toe my hart
totaal vry en ontsluit
bokspringend lewendig
geraak het. . .
nou laat ek
geen gras meer
onder my voete groei
om my geliefdheid
uit te lééf nie!

Joh 15:11 “Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.


Hierdie week het die sluimerende beurtkragmonster weer haar aaklige kop opgelig en stuksgewys ons ligte uitgeblus. . .

Ek self wil slange vang wanneer dit gebeur en ek voel glad nie trots daarop om dit te sê nie, maar dis hoe ek voel!

Tog wag daar in hierdie tye ook ongelooflike geskenke vir ons in selfondersoek, insig en perspektief.

Dis so maklik om ‘n vinger te wys na “hulle” wat so korrup is, maar kan ons regtig? Rom 3:10 Die Bybel stel dit baie duidelik: “Niemand op aarde leef reg nie, niemand nie… Markus 10:18 Jesus sê vir hom: “Waarom sê jy Ek is goed? G’n mens is regtig goed nie. Net God en Hy alleen is goed.

Ons het álmal die stryd tussen lig en donker wat binne ons woed.

Paulus sê in Romeine 7:15 Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek.

U soeklig skyn in tye soos hierdie juis helder (selfs pynlik) op ons donker kolle as ons oop is daarvoor.

Vanoggend was ek opnuut so dankbaar toe die son sy oranje kop oor die horison lig! Sê nou maar net U son het nie vanoggend opgekom nie? Dit laat my hierdie beurtkragongerief in ‘n totaal ander lig sien!

En dis nie al nie, die beste lê nog voor: ons, U kinders, weet dat daar ‘n tyd gaan kom wanneer Uself die enigste ligbron gaan wees!

Openbaring 22:4-5 Hulle sal Hom vol in die oë kyk, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal ook geen behoefte aan die lig van ’n kandelaar of van die son wees nie omdat die Here God vir hulle lig sal gee, en hulle sal vir altyd as konings regeer.

Paulus se woorde help ons vandag nog  – Fil 2:14-16a Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra.

Brilliant people don’t deny the dark; they are the ones who never stop looking for His light in everything. – Ann Voskamp

Wanneer ons stil word en ons oë rig op U, weet ons dat ons sonder U niks goeds kan doen nie. Daarom is dit lewensnoodsaaklik dat ons altyd in verbinding met U moet bly leef, ons kan nie bekostig om ons konneksie met U te verloor nie.

Ons kan dus wanneer beurtkrag ons wêreld se ligte laat afgaan, die tyd gebruik om te ontspan, ons oë van ons skerms af te lig en opnuut op U ewige, onblusbare lig te rig. . .

Joh 10:10b Ék het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het.

Van kleins af wil ons weet dat ons groei. Ons wil groter word, meer dinge doen en bereik. Ons wil tog net nie kom by ‘n punt waar ons nie meer groei nie. Daarom probeer ons allerlei dinge om te verseker dat groei plaasvind. Wat ek al meer en meer besef soos ek ouer word, is dat die enigste ware groei dié is wat deur ons gebeur, wanneer ons ruimte skep daarvoor:

Vervulling

Heer, ék wou floreer
dit was my strewe
maar nou die wete –
om bloot rustig en stil
by U te sit
sonder beheer
U alleen te begeer,
en die wonder van wat gebeur:
U nuwe lewe groei en rank
oorvloedig binne my op
. . .

nou leef ek nie meer
maar Ú, my ewige Heer

Hoe wonderlik is U Woord:

Efes 3:19b Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word.

Joh 3:30 Hy moet meer word en ek minder.

2 Kor 12:9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”

Matt 5:3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Ons is swak en hulpeloos, Here. Dankie vir U oneindige genade en geduld met ons op ons lewenspad na volgroeidheid. Help ons om elke dag die ritme en ruimte daarvoor te skep.