Lydenstyd het die afgelope week aangebreek met Aswoensdag. Elke jaar kry ons opnuut die geleentheid om hierdie 40 dae lange reis te onderneem. Dit kan ‘n diep binnereis word. . .

Lydenstyd is ‘n tyd waarin jy as’t ware jou wurmlewe vierkantig in die oë kyk en iets veel meer as dit begeer. Jy weet net dat jy genoeg van hierdie beperkte lewe gehad het en dat jy smag na ‘n nuwe, groter en vryer lewe.  Ek glo dat dit die Here self is wat hierdie onrus en verlange in ons bring en ons so uitnooi na vernuwing.

Ons word opnuut die geleentheid gebied om ons oor te gee aan God se misterieuse transformasieprosesse.

Ons word uitgenooi om die donkerte van die kokon binne te gaan, ons lewe aan Hom toe te vertrou en te bly wag totdat die nuwe lewe deurbreek.

Dis nie maklik nie, maar dis die enigste pad na die ware lewe!

Jesus is aan die woord:

Matt 16:25 want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.

Hierdie kokonne, wat juis nou so volop om ons huis is, bring vir my hoop op hierdie reis. Die skoonheid, die detail en simmetrie van elke kokon laat my ten diepste besef dat U in beheer van die proses is.  Ons kan ons lewens in u ewige Skepperhande toevertrou. . .

Lydenstydgebed

Hier is ek, Here.
Omvorm my, transformeer my
maak my heel en nuut.
Laat nie my wil nie, maar U wil geskied.
Begin oor en voor met my.
Ek smag met my hele hart
na U vernuwingskrag.
Dankie vir U oneindige genade en geduld.
Mag ek bly vertrou dat U liefdeshand op my is
binne én buite hierdie donker kokon.
Help my asseblief om geduldig te bly wag
totdat die reis
op U volmaakte tyd
eindig in ‘n opstandingslewe!
Ek begeer met my totale wese
om as dié mens te leef
wat U my oorspronklik geskep het,
wat U liefdesbeeld reflekteer en U sigbaar maak
in hierdie wêreld
en om met toewyding te leef tot Ú eer alleen.
Help my asseblief om in hierdie Lydenstyd
gereelde stil en eenkant tye by U deur te bring
sodat U my kan herskep.
Laat U liefdegevulde genade my daartoe dring.
Amen

Spreuke 4:23 (DB) Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed.

Die eerste maand van die nuwe jaar lê op sy rug en ons smag dalk alreeds na ‘n stadiger leefpas. . .

Ons het elke nuwe jaar soveel nuwe voornemens, maar ons besigraak laat baie daarvan vinnig kwyn.

Dit tref my die afgelope ruk opnuut hoe ‘n belangrike rol mens se gedagtes speel en hoeveel energie dit kan steel. . . ‘n Mens kan so om en om en om dieselfde ou geykte gedagtes bly dink. Iemand sê dis soos ‘n hond wat sy eie stert bly jaag.

Dit was ook vir my ‘n “eye-opener” om waar te neem hoeveel keer my gedagtes hulle kringetjies al malend en herhalend sluit om gebeure in die verlede en ook in die geantisipeerde toekoms en nie hier in die hede is, wat tog die enigste werklikheid is nie! Verder is my gedagtes wat die hede betref dikwels vol weerstand en nie-aanvaardend teenoor wat nou aan die gebeur is. . . Boonop is daar ook kritiese, veroordelende en vreesgedagtes en nog baie ander waarop ek glad nie trots is nie.

Hierdie bewusbewording word nou elke keer vir my ‘n gulde geleentheid om dit aan die Here oor te gee en te vra om my in my swakke mensheid te help om anders en nuut te dink om dan uit hierdie sinlose kring te kom.

Ek wil nuwe, lewegewende en immergroen gedagtes dink wat alleen Hy kan gee, gedagtes wat op Hom en sy koninkryk gerig is.

Hoe wonderlik anders sal ons wêreld nie wees as elkeen van ons gereelde oomblikke deur die dag stil word en onsself net hierdie een vraag te vra: Waaraan dink ek nou? Mag ons dan ons Here toelaat om ons denke te vernuwe! Hy wil!

Rom 12:2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Deur hierdie daagliks bewuswording en oorgawe sal nuwe, vars gedagtes deur ons kan ontkiem. Mag ons ons binnegrond voorberei daarvoor elke nuwe, liewe dag.

Die nuwe jaar is om die draai en as ons om ons kyk, mag dit lyk asof die wêreld al hoe donkerder raak. . .

Helder oordag het ek met my lens ‘n draai gaan loop en na hierdie waterlelies gaan kyk:

Ek het die wêreld om my opsetlik donkerder gemaak met ‘n kamera-instelling:

En toe nog donkerder:

Die lig wat altyd daar is, het skielik só sigbaar geword!

2020-sig

hoe sou ons anderster kon sien
dat U oral vonkel en flonker
as dit nie was
vir hierdie donker?

Mag ons in 2020 hierdie beeld met ons saamdra. Mag ons op die uitkyk wees vir U lig wat áltyd daar is.

Om so te kan sien, het ons rein harte nodig.

Jesus sê dit vir ons – Matt 5:8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Dawid, ‘n man na God se hart, vra daarvoor – Psalm 51:12 Skep vir my ‘n rein hart, o God…

Here, dis ook ons hartsgebed.

Daarom kan ons uitsien na hierdie nuwe jaar. Dan kan ons ook leef met die wonderlikste wete dat níks ons ooit kan skei van U liefde en die lig van U teenwoordigheid nie! U is by ons in elke oomblik, maak nie saak hoe donker dit om ons raak nie. . .

U het dit vir ons ook so duidelik bevestig in die laaste woorde van die eerste evangelie – Matt 28:20 En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

Job 12:7 “Miskien moet jy die diere vra om jou te leer…

Ons het ‘n rukkie gelede op twee leeus afgekom:

Sjoe! Vlieë en vlieë en nog vlieë. . . Hulle het nie gevlieg, soos hul naam sê nie – hulle het gesít!

Lyk my al is jy hoe sterk, het jy ook maar jou eie klein irritasies, soms sommer baie van hulle op een slag!

Toe kom daar ‘n lang gaap. . .

‘n Paar vlieë lig. . .

Mag hierdie beeld ons help om ons nie te ontstel oor al die klein dingetjies wat ons rus mag verstoor nie. Netnou-netnou kry hul ‘n ander teiken en vat die pad (of dalk in hierdie geval die lug!), terwyl jy rustig bly. . . 

Lyk my as jy weet wie jy is, kan jy nogal ‘n paar irritasies met grasie hanteer en nie oor elke klein dingetjie opvlieënd en omgeklits raak nie.

By die leeu kan ons inderdaad ‘n groot les leer: jy het altyd ‘n keuse hoe jy reageer!

Hierdie week het die sluimerende beurtkragmonster weer haar aaklige kop opgelig en stuksgewys ons ligte uitgeblus. . .

Ek self wil slange vang wanneer dit gebeur en ek voel glad nie trots daarop om dit te sê nie, maar dis hoe ek voel!

Tog wag daar in hierdie tye ook ongelooflike geskenke vir ons in selfondersoek, insig en perspektief.

Dis so maklik om ‘n vinger te wys na “hulle” wat so korrup is, maar kan ons regtig? Rom 3:10 Die Bybel stel dit baie duidelik: “Niemand op aarde leef reg nie, niemand nie… Markus 10:18 Jesus sê vir hom: “Waarom sê jy Ek is goed? G’n mens is regtig goed nie. Net God en Hy alleen is goed.

Ons het álmal die stryd tussen lig en donker wat binne ons woed.

Paulus sê in Romeine 7:15 Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek.

U soeklig skyn in tye soos hierdie juis helder (selfs pynlik) op ons donker kolle as ons oop is daarvoor.

Vanoggend was ek opnuut so dankbaar toe die son sy oranje kop oor die horison lig! Sê nou maar net U son het nie vanoggend opgekom nie? Dit laat my hierdie beurtkragongerief in ‘n totaal ander lig sien!

En dis nie al nie, die beste lê nog voor: ons, U kinders, weet dat daar ‘n tyd gaan kom wanneer Uself die enigste ligbron gaan wees!

Openbaring 22:4-5 Hulle sal Hom vol in die oë kyk, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal ook geen behoefte aan die lig van ’n kandelaar of van die son wees nie omdat die Here God vir hulle lig sal gee, en hulle sal vir altyd as konings regeer.

Paulus se woorde help ons vandag nog  – Fil 2:14-16a Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra.

Brilliant people don’t deny the dark; they are the ones who never stop looking for His light in everything. – Ann Voskamp

Wanneer ons stil word en ons oë rig op U, weet ons dat ons sonder U niks goeds kan doen nie. Daarom is dit lewensnoodsaaklik dat ons altyd in verbinding met U moet bly leef, ons kan nie bekostig om ons konneksie met U te verloor nie.

Ons kan dus wanneer beurtkrag ons wêreld se ligte laat afgaan, die tyd gebruik om te ontspan, ons oë van ons skerms af te lig en opnuut op U ewige, onblusbare lig te rig. . .

Joh 10:10b Ék het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het.

Van kleins af wil ons weet dat ons groei. Ons wil groter word, meer dinge doen en bereik. Ons wil tog net nie kom by ‘n punt waar ons nie meer groei nie. Daarom probeer ons allerlei dinge om te verseker dat groei plaasvind. Wat ek al meer en meer besef soos ek ouer word, is dat die enigste ware groei dié is wat deur ons gebeur, wanneer ons ruimte skep daarvoor:

Vervulling

Heer, ék wou floreer
dit was my strewe
maar nou die wete –
om bloot rustig en stil
by U te sit
sonder beheer
U alleen te begeer,
en die wonder van wat gebeur:
U nuwe lewe groei en rank
oorvloedig binne my op
. . .

nou leef ek nie meer
maar Ú, my ewige Heer

Hoe wonderlik is U Woord:

Efes 3:19b Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word.

Joh 3:30 Hy moet meer word en ek minder.

2 Kor 12:9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”

Matt 5:3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Ons is swak en hulpeloos, Here. Dankie vir U oneindige genade en geduld met ons op ons lewenspad na volgroeidheid. Help ons om elke dag die ritme en ruimte daarvoor te skep.

Eksodus 3:2-5 Skielik het die engel van God aan hom verskyn in ’n vlam wat in ’n bos brand. Moses was verwonderd, want die bos het aanhou brand, maar dit het nie uitgebrand nie. “Dit is snaaks,” het Moses vir homself gesê. “Hoekom brand die bos dan nie uit nie? Laat ek gaan kyk wat aangaan.” Toe die Here sien dat Moses naderkom om ondersoek in te stel, het Hy uit die bos na hom geroep: “Moses, Moses!” “Dit is ek, ja,” het Moses geantwoord. “Moenie nog naderkom nie,” het die Here vir hom gesê. “Trek uit jou sandale. Die plek waarop jy staan, is heilige grond.”

Brandpunt

raak ons uitgebrand
omdat ons nie gereeld
by die bos
wat nooit uitgebrand raak
stil en kaalvoet
gevul met verwondering
luister na die Stem
wat ons
op die naam ken?

Ons was die afgelope week in die Pilanesberg en daar was soveel brande gewees. Gelukkig was dit almal beplande brande.

Die veld het dit nodig gehad om skoongebrand te word.

Oral het ons die effek van die brande gesien. Die sterk reuk daarvan het in die lug gehang.

Tog, soos ons gery het, het ons op plekke wat reeds vroeër gebrand is, dié tekens gesien:

Dit het my ten diepste laat besef dat in ‘n wêreld wat brand, U nuwe lewe altyd wag om op die regte tyd deur te breek.

Hoop se kleur is groen!

om lewe en groei te vind
waar dit menslik gedenke
totaal ónmoontlik is:
dáár word ons onsigbare
Opstandingshere sigbaar!

A rich abiding life always lingers near, desiring you to embrace it and claim it as your own. You, too, have the potential to burst forth with new green leaves. Resurrection is your inheritance. Joyce Rupp

Dankie Here dat ons mag weet dat U onverganklikheid binne elkeen van ons is en dat niks ons daarom kan vernietig nie!

Dankie dat ons in hierdie groenseisoen dit boonop op ‘n skouspelagtig visuele manier mag beleef!

Waar ons onlangs in die warmer bosveld was, was die eerste tekens van die nuwe lente reeds daar!

Na die winterwag verskyn hierdie bloeiselprag:

Helend en strelend is hul op die oog:

Rondom die gesnoeide takke bloei hul in oorvloed. . .

Dankie, opgestane Here, dat U dit ook vir ons elke jaar in die natuur skryf dat daar altyd ‘n nuwe lente-opstanding aanbreek na elke oënskynlike klein en groot winterdood. . .

Hoe wonderlik dat ons mag weet dit is ook vir ons waar!

Op die oomblik verhelder die aalwyne ons andersins vaal winter so skouspelagtig met hul vurige kleure!Wanneer mens lank genoeg naby hulle gaan stilstaan, sien mens die beweging raak: die bye. . .

Met oop oë, hart en ore het ek gewonder wat hierdie by my kan leer?

Die volgende gebed het gevorm:

Here, ek wil ook soos hierdie by wees: om nektar selfs in die koue, vaal en harde wintertye te bly soek en dit wat ek vind, in te drink en ook diep binne my te bêre om dit later gewilliglik saam te gaan poel, alles ter wille van ‘n groter doel. So mag elkeen van ons ons klein deeltjie bydra om in ‘n bitter wêreld soetigheid te help bring; want wie van ons smag tog nie diep binne ons na ‘n land van melk en heuning nie?