Hierdie boom-mens-kyk oefening raak maar net nie vir my afgesaag nie . . .

Dit word vir my al duideliker dat dit vir Jesus baie belangrik is dat ons reg moet sien:

In Matt 6:22b-23 lees ons: Jou oë is soos ’n lig. As jy op die regte manier daarmee kyk, maak dit alles in jou lewe helder. Maar as jy jou oë nie deur God laat instel nie, maak jou oë jou hele lewe pikdonker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne-in jou.

Verder ook sê Jesus: Matt 7:1 “Moenie oordeel nie” en verder in Matt 7:5 “Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.”, het vir my ‘n dieper, ryker betekenis.

In die Markus 8 word beskryf hoe Jesus ‘n blinde man genees, maar in twee stappe. Die man sien eers mense, iets soos bome.

IMG_6764 Donker 2

Dit is ‘n gedeeltelike sien, hierdie boom-mens-sien, maar Jesus wil ons ten volle laat sien. Daarna genees Jesus hom heeltemal en hy alles toe duidelik gesien.

IMG_6764

IMG_3012

Gebed: Jesus, U het gesê dat as ons oog goed is, sal ons hele liggaam lig hê. Genees asseblief ons swaksiende oë soos net U kan. Dan sal ons lig sien, lig wees. . . Dan sal ons nie mense regsien nie, maar reg sien!

 

One Thought on “Van boomliewend na mensliewend (3)

  1. Lindy Jordaan on June 5, 2016 at 3:25 pm said:

    Wow, so ‘n powerful versie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation