1 Petr 1:24a Die skrif sê: “Die mens is soos gras . . .

Die afgelope week was ek, grasmens, tussen hierdie gras. Hulle het regtig maar onopvallend en vaal gelyk, maar toe die “goue uur” laatmiddag aanbreek, gebeur daar iets met hulle en ook met my . . .

1253

1279

161

175

Voor my oë is die vaal gras getransformeer na goue gras. Ek het net baie stil geraak en saam met die gras die Lig ervaar.

Ons graslewens is so tydelik en gewoon, maar met Sy lig word dit Goddelik. In 2 Petrus 1 lees ons dat ons deel kry aan die Goddelike natuur!

Dankie Heer, dat U lig altyd op ons, in ons, en deur ons skyn. Maak ons asseblief daarvan bewus sodat ons kan leef as U goue graskinders. So kan elke uur ‘n goue uur, elke oomblik heilig wees.

Ek wys later vir my ma die foto’s en sy sê dat dit haar herinner aan ‘n Nederlandse gedig van Nel Benschop: “Gouddraad uit vlas”. Die laaste strofe daarvan is:

Maar boven alles zou ik willen zijn Uw kind,
een Koningskind, dat glansloos vlas tot gouddraad spint.

One Thought on “Heilige gras

  1. Jannij Stander on July 18, 2016 at 2:09 pm said:

    Dankie my hartskind vir ‘n paar goue ure Sondag, waar ons saam gouddraad uit vlas kon spin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation